Prikaz časopisa Croatica et Slavica Iadertina

U suradnji sa Sveučilištem u Zadru prikazujemo časopis Croatica et Slavica Iadertina (broj 17, posvećen romanistu i onomastičaru Vladimiru Skračiću).

O časopisu će govoriti: prof. dr. Nikola Vuletić, doc. dr. Ante Jurić te dr. sc. Josip Lisac, professor emeritus, glavni urednik časopisa.

Dvorana Ogranka Matice hrvatske u Zadru, Don Ive Prodana 1.

Srijeda, 25. svibnja 2022. godine.
Početak u 18:30

 

Veselimo se Vašem dolasku!

Croatica et