Predstavljanje knjige Teodore i Ivice Vigata: Silbenske kulturološke teme I

Ogranak Matice hrvatske u Zadru i Sveučilište u Zadru predstavljaju knjigu Teodore i Ivice Vigata: Silbenske kulturološke teme I. U programu sudjeluju: Rina Dože Marinić, dipl. pov. umj. i dipl. arheolog, upravni odjel za kulturu i šport Grada Zadra, izv. prof. dr. sc. Lena Mirošević, prorektorica Sveučilišta u Zadru,  doc. dr. sc. Ivana Petešić Šušak, izv. prof. dr. sc. Teodora Vigato te prof. dr. sc. Ivica Vigato,

Program vodi: Martina Drobnak, prof. Tekstove čita: Tanja Telesmanić.

Dvorana Ogranka Matice hrvatske u Zadru, Don Ive Prodana 1
Utorak, 6. veljače 2024.
Početak u 18:00

Silbenske teme 1-01 (1)