Prikaz časopisa Croatica et Slavica Iadertina

U suradnji sa Sveučilištem u Zadru prikazujemo časopis Croatica et Slavica Iadertina (broj 17, posvećen romanistu i onomastičaru Vladimiru Skračiću).

O časopisu će govoriti: prof. dr. Nikola Vuletić, doc. dr. Ante Jurić te dr. sc. Josip Lisac, professor emeritus, glavni urednik časopisa.

Dvorana Ogranka Matice hrvatske u Zadru, Don Ive Prodana 1.

Srijeda, 25. svibnja 2022. godine.
Početak u 18:30

 

Veselimo se Vašem dolasku!

Croatica et

ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA PETRINI, članak dr. sc. Radomira Jurića

Predsjednik Ogranka Matice hrvatske u Zadru, dr. sc. Radomir Jurić  u  monografiji Bibinje objavio je članak : ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA PETRINI.

Članak se može pročitati i ovdje:

Arheološka istraživanja na Petrini, R. Jurić

 

U TISKU JE NOVI TROBROJ “ZADARSKE SMOTRE”

U tisku je prvi svezak časopisa Zadarska smotra za ovu godinu. Pročitati ga možete i na ovom mjestu:

SMOTRA 1-3, 2022 

PRIKAZ ROMANA ZDENKE ŠTEFANČIĆ MUFA: “NAPUŠTENA GAJETA”

Ogranak Matice hrvatske u Zadru prikazuje roman Zdenke Štefančić Mufa: “Napuštena gajeta”.

O knjizi će govoriti: Elvira Katić, prof. i Tea Vidaić, prof. Dijelove iz romana čita dramska umjetnica Milena Dundov.
U glazbenom dijelu programa nastupa Tea Vidaić, a voditeljica programa je Martina Drobnak, prof.

Prikaz će se održati u dvorani Ogranka Matice hrvatske u Zadru, u četvrtak 19. svibnja 2022. godine, s početkom u 18:30.

Zdenka Štefančić Mufa rođena je u Petrovcima kraj Vukovara, grada u kojem provodi svoje djetinjstvo,
osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Od najranijeg djetinjstva zaokupljena je pisanjem, a posebno slikanjem i modeliranjem. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završava studij hrvatskoga jezika i književnosti te ruskoga jezika kao drugog glavnog predmeta. Radi kao profesorica hrvatskoga jezika u Salima na Dugom otoku i u Zadru. Ne zanemaruje ni likovno izražavanje.
Njen prvi objavljeni roman „Zelena ulica“ (Grune Gasse) iz 1997. godine obuhvaća vrijeme Prvog i Drugoga svjetskog rata, gdje u vidu
romanizirane kronike s izrazito antiratnom porukom prikazuje ljude i događaje zahvaćene ratnim vrtlogom u vukovarskom kraju.
„Napuštena gajeta“ je djelo slične tematike, ali vezane sa zbivanjima na dalmatinskim otocima i u kraju za koji je Zdenka Štefančić Mufa vezana gotovo cijeli svoj život. Roman je objavio naš Ogranak.

Radujemo se Vašem dolasku!

Bila sam žohar korica

Fotografije promocije knjige Marije Vukić Perković: Iz životne torbe jedne nastavnice

U četvrtak 5. svibnja u dvorani Ogranka Matice hrvatske u Zadru  promovirana je knjiga Marije Vukić Perković: Iz životne torbe jedne nastavnice.

O knjizi je govorila: s. Mirjam Gadža, prof., Elvira Katić, prof. te Marija Vukić Perković, autorica knjige. U glazbenom dijelu programa sudjelovao je Mario Padelin, a tekstove je  čitala Martina Drobnak, prof. Program je vodio  Ivan Paštar, prof. i dipl. oec.

Marija Vukić Perković rođena je u Gospiću. „Otrgnuta od svog rodnoga grada i Like, zavoli Zadar i on je za se priveza zlatnim koncem”. Radni je vijek provela kao učiteljica razredne nastave i hrvatskoga jezika u zadarskoj okolici (Ljubač, Ražanac, Crno) te u Zadru. Kod učenika je razvijala svijest o ljepoti hrvatskoga jezika, s motom: „tuđe cijeni, a svoje voli”. U svojoj petoj objavljenoj knjizi, poetsko-proznom djelu pod naslovom „Iz životne torbe jedne nastavnice”, autorica je ukoričila vrijeme od 1949. do 2021. godine.  Knjigu je objavio Ogranak Matice hrvatske u Zadru.