LUKO PALJETAK U ZADRU

PaljetakOgranak Matice hrvatske u Zadru i Odjel za kroatistiku Sveučilišta u Zadru prikazuju “Sabrane pjesme” Luka Paljetka.

Dvorana Ogranka Matice hrvatske u Zadru, ponedjeljak 16. prosinca, s početkom u 18,00 sati!

 

Dobrodošli!