RADNO VRIJEME OGRANKA ZA VRIJEME KORIŠTENJA GODIŠNJEG ODMORA

Za vrijeme trajanja godišnjeg odmora, od 22. srpnja  do 17. kolovoza 2020., rad sa strankama održavat će se svaki utorak od 9 do 13 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon Ogranka 023/211-891 ili e- mail: mh@zd.t-com.hr