Gostovanje u Šibeniku: Predstavljanje dviju knjiga i časopisa Zadarska smotra

O knjizi “Latinizam i humanizam: Iz povijesti hrvatske kulture”, u kojoj su objavljena dva rada Krune Krstića, “Latinitet kod južnih Slavena” i “Humanizam kod južnih Slavena” što ih je priredio Josip Lisac, a koju su 2022. objavili Ogranak Matice hrvatske u Zadru i Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” Šibenik govorit će prof. dr. sc. Ivica Vigato. Potom će o knjizi “Izabrani tekstovi”, u kojoj su objavljeni tekstovi Krune Krstića koje je priredio Josip Lisac i tekstovi Adolfa Bratoljuba Klaića koje je priredio Stjepan Damjanović, što ju je 2022. Matica hrvatska objavila u ediciji “Stoljeća hrvatske književnosti govoriti”, govorit će doc. dr sc. Sanja Baričević.

Na koncu će Karmen Krnčević predstaviti četvrti broj časopisa “Zadarska smotra” iz 2022. O knjigama i časopisu prigodnu riječ reći će i Josip Lisac, profesor emeritus Sveučilišta u Zadru.
Organizatori: Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Ogranak Matice hrvatske u Šibeniku i Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” Šibenik

Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić”, Šibenik, četvrtak 9. ožujka 2023., početak u 12:00