ODRŽAN KOLOKVIJ I OTKRIVENA BISTA FRA STANKU BAČIĆU

O organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Zadru i Župe Perušić Benkovački, u Gradskoj knjižnici u Benkovcu, 25. kolovoza održan je kolokvij posvećen fra Stanku Bačiću u povodu 20. obljetnice njegove smrti.  Okupljene su na početku pozdravili gosp. Tomislav Bulić, gradonačelnik Grada Benkovca te izv. prof. dr. Zlatko Begonja, potpredsjednik Ogranka Matice hrvatske u Zadru.  O životu i djelu fra Stanka izlagali su fra Josip Klarić: “Život i duhovnost fra Stanka Bačića”, fra Petar Klarić: “Znanstveni rad fra Stanka Bačića”, dr. sc. don Zdenko Dundović: “Uloga franjevaca u Zadarskoj i Ninskoj biskupiji prema istraživanjima fra Stanka Bačića”, Goran Pavao Mladineo, prof.: “Fra Stanko Bačić spram crkvene pravoslavne historiografije” te dr. sc. Radomir Jurić: “Arheologija u djelima fa Stanka Bačića”. Nakon kolokvija, u Lisičiću, rodnom mjestu fra Stanka, održana je misa u crkvi rođenja Blažene Djevice Marije. Nakon mise  blagoslovljena je i otkrivena bista fra Stanka Bačića, rad akademskog kipara Tomislava Kršnjavog.

Fra Stanko Bačić rođen je 1916. u Lisičiću.  Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, klasičnu gimnaziju u Sinju, filozofsko-teološki studij u Sinju i Makarskoj. U franjevački red stupio je 13. kolovoza 1934. na Visovcu, a vječne zavjete položio je 3. prosinca 1939. u Makarskoj. Za svećenika zaređen jee 6. srpnja 1941. u Splitu. Fra Stanko je svećenički vijek uglavnom proveo kao pastoralni djelatnik. Odmah po ređenju do 1944. bio je župni vikar u župi sv. Ante Padovanskoga u Kninu, zatim do 1947. u župi Majke Božje Lurdske u Zagrebu i do ljeta 1948. u župi sv. Franje u Imotskom. Potom je do 1950. vodio župu sv. Jakova Apostola u Vrpolju kraj Knina i do ljeta 1955. rodnu župu Uznesenja Marijina u Perušiću kraj Benkovca. Nakon toga je tri godine obnašao službu gvardijana u franjevačkom samostanu sv. Lovre u Šibeniku. Zbog narušenoga zdravlja od 1958. do 1962. godine, živio je u samostanu na Visovcu i u Splitu. Nakon oporavka vraća se u pastoral i do 1968. vodi župu sv. Ante Padovanskoga u Prugovu kraj Splita i do ljeta 1970. župu Imena Isusova na Miljevcima kraj Drniša. Nakon jednogodišnje stanke, preuzima župu Gospe od Karmela u Runoviću kraj Imotskoga do 1975. i ponovno župu sv. Jakova Apostola u Vrpolju kraj Knina. Nakon Vrpolja bio je ispovjednik u samostanima u Kninu, Karinu, Sumartinu i konačno u Šibeniku, gdje je u 87. godini života i preminuo. Fra Stanko se, uz pastoralnu službu, bavio i spisateljskom djelatnošću, posebice o povijesti benkovačkoga kraja.