Izdanja Ogranka Matice hrvatske u Zadru

POPIS IZDANJA OD 2006.

ZBORNIK “DOMAĆA RIČ” 9, 2006. 100, 00 kn

2007.

MARIJAN DIKLIĆ: VRSI U DRUGOM SVJETSKOM RATU, 2007. 100,00 kn
DRAGUTIN HERENDA.: OSREBRENI OBLAK, zbirka pjesma 2007. 100,00 kn
MILE KLARIĆ: RAZAPETI ŽIVOT, zbirka pjesama, 2007. 100,00 kn
MERCEDES BARIĆ. MOJE GRUNICE, pjesme, 2007. 100,00 kn
ANĐELO BEGONJA: VIHIJADAR, pjesme, 2007. 100,00 kn
GORDANA RANČIĆ: PRIČA OTOKA MUOGA, Zadar, 2007. 100,00 kn
TOMISLAV MARIČIĆ: PRIČE I IGROKAZI, 2007. 100,00 kn
ZLATKO ŠTOKIĆ: ZLATNA ŽLICA, pripovijetke 2007. 100,00 kn

2008.

PETAR BODULIĆ: SONETIMA SAM SRCE DAO, 2008. 100,00 kn
MARIN BULJAT: MOJ DOM JE HRVATSKA,pjesme 2008. 100,00 kn
IVAN PEDERIN: CENZURA I NADZOR NAD TISKOM U DALMACIJI
(trenutno nije raspoloživo), 2008. 100, 00 kn
MLADEN DORKIN: U OZRAČJU POEZIJE I ZNANOSTI, 2008. 100,00 kn
IVAN TOMLJANOVIĆ: GLISTE NA ASFALTU, 2008. 100,00 kn
GLORIJA RABAC ČONDRIĆ: HOD PO RUBU ŽIVOTA, 2008. 100,00 kn
MARIJANA DOKOZA: DVORAC TAJNI, 2008. 100,00 kn
ZDENKO TONKOVIĆ: ANTE ORLIĆ, monografija, 2008. 100,00 kn

2009.

ZBORNIK “DOMAĆA RIČ” 10, ZADAR, 2009. 100,00 kn
BRANKO ČAKARUN: RATNIKOV DRUGI RAT, Zadar, 2009. 100,00 kn
PETAR BODULIĆ: OLUJA U MENI, 2009. 100,00 kn
BRANKO ČAKARUN: BALKANSKI ŠATOR, 2009. 100,00 kn
MARIJA ŽUVANIĆ: ZALISTAVAC, 2009. 100,00 kn
ANTE BEVERIN I JERE ARMENINI: LIBAR O DUGOM OTOKU, 2009. 100,00
IVAN PEDERIN: AUSTRIJSKA VLAST U DALMATINSKOJ POLITICI, 2009. 100,00 kn
MARIJA PERKOVIĆ: ŠTO LJUBAV MOŽE, pjesme 2009. 100,00 kn
TOMISLAV MEŠTRIĆ: KRHOTINE ČAKAVŠTINE, 2009. 100,00 kn
ŠIME BATOVIĆ: PREGLED PRAPOVIJESTI HRV. ZEMALJA, 2009. 100,00 kn
ZVONKO ČULINA: ŽIVOTINJARIJE, 2009. 100,00 kn
ZVONKO ČULINA: NEVESELE OBJAVE- bića, stvari i pojave, 2009. 100,00 kn
RAJKO GLIBO: SLUČAJKE, pjesme, 2009. 100,00 kn

POPIS IZDANJA TISKANIH U 2010.

BRANKO ČAKARUN: KAD BI LED BIO SLADOLED, 2010. 100,00 kn
MIRKO VIDOVIĆ: ANTEJ, roman, 2010. 100,00 kn
MIRJANA ŠAREC: SIN TAME , roman, 2010. 100,00 kn
PETAR BODULIĆ: POD MURVON ( 3 sveska ), 2010. 100,00 kn
JOSIP PRTENJAČA: SUTRA ĆEMO MUDRI BITI, pjesme, 2010. 100,00 kn
MARIN RADICA: SVI TI LJUDI, roman, 2010. 100,00 kn

2011.

GORDANA RANČIĆ: U SMIRAJ DANA, pjesme, 2011. 100,00 kn
STANISLAV MAROJA: AFORIZMI, 2011. 100,00 kn
ZVONIMIR ŠARLIJA- SAKI: JASENICE NEKADA I SAD, 2011. 100,00 kn
MLADEN DORKIN: ČASOPIS ISKRA , 2011. 100,00 kn
CARLO FEDERICO BIANCHI: KRŠĆANSKI ZADAR II (PRIJEVOD) 2011. 150,00 kn
ŠIME PERIČIĆ, Z.RADOS,A.TRAVIRKA, G.RABAC- ČONDRIĆ
MARIJA STAGLIČIĆ: ZADAR ZA AUSTRIJSKE UPRAVE, 2011. 250,00 kn

2012.

ANTE SKAZLIĆ: ZOV JUŽNIH MORA, roman 100 kn
ELVIRA KATIĆ: ČIPKASTE URE, zbirka lirskih minijatura 100 kn

2013.

MIRJANA GANZA ŠAREC: MALA SIRENA, roman (trenutno nije raspoloživo)
ANTE SMOLJAN: RJEČNIK GOVORA OTOKA ISTA (trenutno nije raspoloživo)
ELVIRA KATIĆ: SLUŠAJ KIŠU KAKO PADA, zbirka kratkih priča 100, 00 kn
MLADEN DORKIN: Interpretacije, metodičke sugestije, osvrti 70, 00 kn
PETAR BODULIĆ: Mara iz kočaka, roman 100, 00 kn
BOŽIDAR ŠIMUNIĆ: Rječnik bibinjskog govora 150, 00 kn
MILE KLARIĆ : Korijeni i izbojci, zbirka pjesama 100, 00 kn
DRAGAN LISICA: Tražim riječi, zbirka pjesama 50,00 kn
TOMISLAV MEŠTRIĆ: Vavik na orac, zbirka pjesama 50,00 kn
Glagoljica i glagoljaštvo u biogradskom kraju, zbornik 150, 00 kn

od ostalih rječnika mjesnih govora raspoloživi su:

- Ivo Oštarić: Rječnik govora Kolana 100 kn
- Ante Tičić: Rječnik govora mjesta Povljane 100 kn
- T. Maričić: Rječnik govora Kuljice 100 kn

2014. godina

- Ivanka Zdrilić: Zavežljaj ljubavi, zbirka pjesama cijena knjige: 90 kn
- Elvira Katić: Kad utihne slavuj, roman cijena knjige: 150 kn
- Mirjana Ganza Šarec: Mala sirena II, roman cijena knjige: 100 kn
- Vjekoslav Ćosić: Šime Starčević i francuski jezik cijena knjige: 150 kn
- Branko Čakarun: Do ljubavi i natrag, pjesme cijena knjige: 70 kn
- Zbornik Domaća rič 11 cijena knjige: 100 kn
- Zbornik “Ugljan” cijena knjige: 100 kn
- Radomir Jurić: Ljetopis kulturnih događanja u Zadru 1986.- 1996. cijena knjige: 150 kn

2015. godina
1. Josip Prtenjača: Međe, zbirka pjesama
2. Ivan Pederin: Napoleon i europske sile u borbi za Dalmaciju
3. Mile Klarić: Plodovi patnje, zbirka pjesama
4. Ante Beverin, Jerolim Armanini, Mauricij Frka Petešić: Glagoljica u Salima
5. Anđelo Begonja: Pod okom uštapa, zbirka pjesama
6. Anđelo Begonja: Krik, eseji
7. Ivanka Zdrilić: Blagost domu, zbirka pjesama
8. M. G. Šarec: Mala Sirena III, treći dio trilogije psihološkog romana o Maloj Sireni
9. Fra Ante Kekez: Duhovne misli pape Ivana Pavla II
10. Tomislav Meštrić: Molo misto srca moga, zbirka pjesama