Zadarska smotra

Zadarska smotra, časopis Ogranka Matice hrvatske u Zadru, časopis je za kulturu, znanost i umjetnost, a nadovezuje se na tradiciju Zadarske revije od 1952. i Zadarske smotre od 1992. Iako časopis izlazi u Zadru, te je velika pozornost i posvećena zadarskom području, prostor u ovom časopisu imaju i drugi krajevi u Hrvatskoj, ali i izvan nje.
Uredništvo časopisa Zadarska smotra u časopis uvrštava tekstove visoke kvalitete vodeći istovremeno računa i o zanimljivosti koja će privući današnjeg čitatelja. Časopis izlazi tromjesečno a njegovu, sada već prepoznatljivu strukturu, čine znanstveni prinosi, književni tekstovi, eseji, prikazi, prijevodi itd.

Glavni i odgovorni urednik časopisa je prof. dr. sc. Josip Lisac, član suradnik HAZU.
Uredništvo čine: prof. dr. sc. Josip Lisac (Zadar), prof. dr. sc. Ante Uglešić (Zadar), dr. sc. Adnan Čirgić (Podgorica), dr. sc. Zvjezdan Strika (Augsburg), Đuro Blažeka (Zagreb), Helena Dragić (Mostar), Katarina Ivon (Zadar).