FOTOGALERIJA “DOMAĆA RIČ 13″, Zadar, 22. travnja 2017.