prikaz knjige Roberta Bacalje

 

U četvrtak 21. rujna, s početkom u 19,00 prikazat ćemo knjigu Roberta Bacalje: Besida o Tomi kuoga su na školju zvoli Odisej. 

 

mh-Bacalje pl