Suradnja sa Županijskim stručnim vijećem profesora hrvatskoga jezika, obilježavanje Marulićeve godine

Županijsko stručno vijeće profesora hrvatskoga jezika u gimnazijama i strukovnim školama, koje se organizira u suradnji s našim Ogrankom, održat će se u petak 28. svibnja 2021. u 15.00, preko računalnog programa ZOOM.

 Na ovaj način se pridružujemo obilježavanju Marulićeve godine, s temama:

  1. Veliki jubilej hrvatske književnosti i kulture – 500. obljetnica prvotiska Judite Marka Marulića, dr. sc. Tatjana Stupin
  2. Juditin poučak, Danijela Baćilo, prof.
  3. Marko Marulić: Molitva suprotiva Turkom, Anja Gligora, prof.