PRIKAZ ROMANA ZDENKE ŠTEFANČIĆ MUFA: “NAPUŠTENA GAJETA”

Ogranak Matice hrvatske u Zadru prikazuje roman Zdenke Štefančić Mufa: “Napuštena gajeta”.

O knjizi će govoriti: Elvira Katić, prof. i Tea Vidaić, prof. Dijelove iz romana čita dramska umjetnica Milena Dundov.
U glazbenom dijelu programa nastupa Tea Vidaić, a voditeljica programa je Martina Drobnak, prof.

Prikaz će se održati u dvorani Ogranka Matice hrvatske u Zadru, u četvrtak 19. svibnja 2022. godine, s početkom u 18:30.

Zdenka Štefančić Mufa rođena je u Petrovcima kraj Vukovara, grada u kojem provodi svoje djetinjstvo,
osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Od najranijeg djetinjstva zaokupljena je pisanjem, a posebno slikanjem i modeliranjem. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završava studij hrvatskoga jezika i književnosti te ruskoga jezika kao drugog glavnog predmeta. Radi kao profesorica hrvatskoga jezika u Salima na Dugom otoku i u Zadru. Ne zanemaruje ni likovno izražavanje.
Njen prvi objavljeni roman „Zelena ulica“ (Grune Gasse) iz 1997. godine obuhvaća vrijeme Prvog i Drugoga svjetskog rata, gdje u vidu
romanizirane kronike s izrazito antiratnom porukom prikazuje ljude i događaje zahvaćene ratnim vrtlogom u vukovarskom kraju.
„Napuštena gajeta“ je djelo slične tematike, ali vezane sa zbivanjima na dalmatinskim otocima i u kraju za koji je Zdenka Štefančić Mufa vezana gotovo cijeli svoj život. Roman je objavio naš Ogranak.

Radujemo se Vašem dolasku!

Bila sam žohar korica