ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA PETRINI, članak dr. sc. Radomira Jurića

Predsjednik Ogranka Matice hrvatske u Zadru, dr. sc. Radomir Jurić  u  monografiji Bibinje objavio je članak : ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA PETRINI.

Članak se može pročitati i ovdje:

Arheološka istraživanja na Petrini, R. Jurić